Analyse af flyttemønstre

#3 Når flyttebilen kører

Nogle mennesker bor i det samme hus stort set hele deres liv. Andre flytter ofte – efter studier, job, kærlighed eller simpelthen fordi de gerne vil prøve noget nyt. Henover et år bliver det til mange tusinde flytninger i Syddanmark – både indenfor de enkelte byer, mellem byer og opland, og på tværs af kommunegrænser.

Hver by har sin egen nuance i fortællingen om flytninger i Syddanmark. Studiebyer som Odense tiltrækker et stort antal unge til byen, men har også mange fraflyttere efter endt uddannelse. Andre byer tiltrækker mange tilflyttere – ofte lidt ældre – fra resten af kommunen, måske fordi man kan tilbyde adgang til service i byerne. Og endelig er der byer, der er karakteriseret ved at tiltrække mange familier, der gerne vil bosætte sig i byen.