Vækst i ældrebefolkningen vil øge boligbehovet i byerne

#7 Fremtidens boligbehov

Samlet forventes en stigning på knap 20.000 husstande fra 2017 til 2027 i de 30 byer, hvilket svarer til, at der bliver brug for 6 pct. flere boliger. Det er særligt behov for flere etageboliger (+9.100), mens behovet for rækkehuse vil vokse relativt mest (+8 pct.).

Væksten i boligbehovet er i høj grad betinget af væksten i indbyggertal og ændringer i befolkningens alderssammensætning og familietyper.

Det forventes, at indbyggervæksten de seneste år fortsætter i nogenlunde samme takt. Fra 2010 til 2017 var der en gennemsnitlig årlig vækst på 0,6 pct. i byerne. Fra 2017 til 2027 forventes det, at indbyggertallet i de 30 byer stiger med 0,7 pct. årligt.

Befolkningen forventes at blive markant ældre over hele landet, da store årgange bevæger sig ind i disse aldersgrupper, samtidig med at levealderen fortsat stiger. Denne udvikling finder også sted i de 30 byer, hvor der forventes en samlet vækst for de 75+ årige på 26.000 personer eller en stigning på 44 pct.

Den betydelige stigning i ældrebefolkningen påvirker sammensætningen af familietyper og bidrager kraftigt til at øge behovet for etageboliger og rækkehuse. Enlige uden børn forventes at vokse markant (11.100 flere husstande) og vil sammen med enlige med børn være den familietype med den største relative vækst (henholdsvis 7 pct. og 23 pct.).

Selvom disse to grupper vælger etageboliger i mindre grad, er det stadig den dominerende boligform for enlige husstande. For rækkehuse skyldes stigningen altovervejende, at gruppen enlige uden børn stiger og samtidig søger mod denne boligform.