Pendlingsanalyse

#2 Det gode liv i bevægelse

Øget pendling forstærker byernes gensidige afhængighed

Antallet af borgere, der dagligt pendler hen over byskilt og kommunegrænse for at komme på arbejde, er steget i hovedparten af Syddanmarks største byer. Derfor er udviklingsstrategier og planlægning for den enkelte by nødt til at betragte udviklingen i et større geografisk perspektiv for at fastholde og tiltrække arbejdspladser og sikre bosætning.

Vi pendler. På vej på arbejde. Til uddannelse. Og sundheds- og fritidstilbud. Handel og indkøb, kultur og natur.

Når vi etablerer os og slår os ned i byen, kigger vi efter jobmuligheder. Nogle vil gerne bo tæt på arbejdet, men generelt er vi i stigende grad parat til at pendle længere på arbejde og afstanden mellem bopæl og arbejdsplads vokser. Det giver sig bl.a. udtryk i, at der i langt hovedparten af de 30 byer, der indgår i denne analyse er et flertal af de beskæftigede der pendler ud af byen. Tilsvarende henter byernes virksomheder og offentlige institutioner i stadig højere grad arbejdskraften uden for byen og i særdeleshed fra byer uden for kommunen.

Over hele Syddanmark er der større byer, som bliver til regionale netværksbyer, fordi de spiller en rolle, der geografisk rækker ud over dem selv og det nærmeste opland. Fælles for dem er, at de udnytter hinandens styrker og komplementerer hinanden funktionelt.

I en byregional kontekst taler vi om at ”låne størrelse”, hvilket betyder at den enkelte by får flere funktioner, flere specialiserede arbejdspladser, kan trække på en større arbejdsstyrke og har adfang til flere arbejdspladser, end vi traditionelt ser for en by med den volumen. En win-win for både borgere, virksomheder, byer, kommuner og regioner. Og hele landet.

Hvis vi forstår bevægelsesmønstrene som her udtrykkes gennem pendling, kan vi arbejde målrettet med udviklings- og planlægningsstrategier, der understøtter det gode liv og væksten i hele regionen. På tværs af administrative grænser.

For hvad enten vi vil det eller ej, gavner og påvirker de større syddanske byer hinanden og områder langt ud over kommune- og regionsgrænserne. Med et stort udbud af specialiseret viden og ydelser. Med trafikproblemer og forurening. Det kræver samtænkning og samarbejde.