Byg-selv-analyser

Hvem, hvad og hvorfor? Byanalyser.dk sætter fokus på de største byer og formidler ny og velunderbygget viden om den enkelte by og byerne på tværs. Analyserne er opdelt i temaer og består alle af to hovedafsnit:

  • En tværgående del, hvor der dannes overblik på tværs af byerne og byerne kan sammenlignes på overordnede nøgletal
  • En individuel del, hvor detaljerede resultater og tal for hver enkelt by præsenteres på selvstændige sider

Analyser to go

Hvor analysetemaerne er indgangen i de samlede rapporter, så er det også muligt at flytte fokus over på byerne og trække nye individuelle rapporter ud for byerne. Med “Din byanalyse” kan der vælges præcis, hvilke af de 30 byer, og hvilke temaresultater skal kigges nærmere på.