Arkiv

Byregioner giver flere vindere

Nogle syddanske byer taber arbejdspladser. Andre vinder job. Altså er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem fremgang i antallet af arbejdspladser og befolkningsvækst. Odense ...

Her vil jeg bygge, bo og blive

Nye tal punkterer myten om, at borgere i titusindvis rykker mod de største danske byer. Landdistrikterne affolkes, og borgerne valfarter til de store byer. ...

Vi pendler os til vækst

Pendlingen til og fra de større byer i Syddanmark vokser markant i disse år. Det er positivt, for mobilitet i samfundet er forudsætningen for ...

Jobskiltene skal være større

Mange unge syddanskere flytter til de større byer for at uddanne sig, for at arbejde eller for at prøve kræfter med nye udfordringer og ...

Byen er faldet ud over kommunegrænsen

Hverdagsliv i 100 km byen – om livet i den grænseløse bys mobilitetslandskaber. Den moderne by kan karakteriseres ved tre hovedtendenser: For det første er byen ...

Hellere bilen end flyttebilen

Den geografiske mobilitet i Danmark er væsentligt lavere end i udlandet, hvor man er langt mere villig til at flytte efter jobbet. – Vi ...

Byer og hverdagsliv – Sønderjylland og Nordtyskland

Analysen har på detaljeret geografisk niveau og på tværs af den dansk-tyske grænse undersøgt adgang til service, der er brug for i hverdagen inden ...

Byer og hverdagsliv

Byer og hverdagsliv – Business Region Aarhus Hvem bor hvor i Business Region Aarhus? Hvor bor dem med de højeste indkomster? Og de længste ...

Nordals tæt på

Analyse af befolkningen, arbejdspladser og boliger på Nordals viser, at der er stor forskel på borgerne i de seks hovedbyer, hvad angår indtægt, boligstørrelse ...

Pendling øger presset på vej og bane

Afstanden mellem bopæl og arbejdsplads vokser. I dag kører stadigt flere længere til jobbet, og i nogle vestdanske kommuner pendler over hver anden beskæftiget ...

Hele Frederikshavn pendler mellem Business Region Aarhus og Trekantområdet

191.000 danskere krydser en kommunegrænse på vej ind, ud af eller rundt i Business Region Aarhus for at komme på arbejde. Det viser en ...

Haderslev – helt tæt på

Børnefamilierne søger mod udkanten, og de ældre slår lejr i en krans rundt om midtbyen, hvor de unge slår sig ned. Nærheden til Haderslev ...

Tommerup tager kegler hos de unge

Tommerup ligner på mange måder den gennemsnitlige mindre by i Region Syddanmark, men på en række punkter skiller byen sig positivt ud. Antallet af ...

Trængsel skrumper byernes oplande

Trængslen ved de store byer i Vestdanmark koster årligt samfundet enorme summer, fordi bilisterne spilder millioner af timer på at sidde i kø. Trængsel ...

Brørup – en beskæftigelsesby med stort B

Brørup er en god historie med overskud af arbejdspladser og en central placering på landkortet tæt ved tre større byer. Men byen har også ...

Virksomheder flytter lokalt

Når virksomhederne bestiller flyttebil skal den ikke køre særlig langt. 57 pct. af de virksomheder, som er flyttet inden for de seneste 10 år, ...

Relationer til sønderjylland

Unge fra Sønderjylland, uddanner sig i højere grad end nogensinde før. Men ofte er dem der tager de længste uddannelser flyttet væk fra området, og kun hver ...

Jyllandskorridoren – Hverdagsmobilitet

Når der tales om borgernes daglige mobilitet, er blikket ofte rettet mod pendling til arbejde. Imidlertid er fritidsturene klart i overtal i hverdagen i ...

Virksomheder flytter lokalt

Når virksomhederne bestiller flyttebil skal den ikke køre særlig langt. 57 pct. af de virksomheder, som er flyttet inden for de seneste 10 år, ...

Pendling øger presset på vej og bane

Afstanden mellem bopæl og arbejdsplads vokser. I dag kører stadigt flere længere til jobbet, og i nogle vestdanske kommuner pendler over hver anden beskæftiget ...

Haderslev – Helt tæt på

Børnefamilierne søger mod udkanten, og de ældre slår lejr i en krans rundt om midtbyen, hvor de unge slår sig ned. Nærheden til Haderslev ...

Trængsel skrumper byernes oplande

Trængslen ved de store byer i Vestdanmark koster årligt samfundet enorme summer, fordi bilisterne spilder millioner af timer på at sidde i kø. Trængsel ...

Tommerup tager kegler hos de unge

Antallet af borgere i Tommerup er nu vokset til over 4.000. Det er især gruppen af 19-24-årige, der vokser. Det går faktisk rigtig godt ...

Relationer til Sønderjylland

Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier udarbejder Region Syddanmark analyser, der følger udviklingen og ...

Fact Book om Jyllandskorridoren

The A 7/E 45 is the lifeline between Hamburg, Schleswig-Holstein and Western Denmark. It shapes the Jutland Corridor as a dynamic cross-border area and ...

Brørup – en beskæftigelsesby med stort B

Brørup er en god historie med overskud af arbejdspladser og en central placering på landkortet tæt ved tre større byer. Men byen har også ...

Well-being in Danish Cities

This report is part of the work on How’s Life in Your Region? project produced by the OECD Public Governance and Territorial Development Directorate ...

Jyllandskorridoren – pendlingsanalyse

Business Region Aarhus er en af Danmarks stærke byregioner. Den tegner sig for en sjettedel af alle danske arbejdspladser og alle beskæftigede i landet, ...

Attraktive Nyborg

Borgere i Nyborg Kommune vurderer overordnet, at deres lokalområde er et attraktivt sted at bo og et trygt sted at leve. De fremhæver især ...

Byer i bevægelse

Vi pendler. På vej på arbejde. Til uddannelse. Og sundheds- og fritidstilbud. Handel og indkøb, kultur og natur. Bevægelsen er blevet et grundlæggende vilkår ...

Esbjerg Close Up

Esbjerg City is made up of a number of districts and neighbourhoods, inhabited by people with different resources and living conditions. This can be ...

Relationer til Fyn og de fynske øer

Unge, der forlader Fyn eller de fynske øer, ender med en længere uddannelse end de, der bliver. Mens kun en tredjedel vender tilbage, bosætter ...

Relationer til Sydvestjylland

Hjerneflugten er en realitet. Unge, der forlader Sydvestjylland, ender med en længere uddannelse end de, der bliver. Hvordan er de veluddannede fraflytteres relation til ...

Varde – Én kommune. Forskellige byer

De store byer lokker og trækker flere og flere til. Samtidig er mange mindre byer og landdistrikter under pres — befolkningstallet falder og gennemsnitsalderen ...

De mindre byer i Varde Kommune

En by er ikke bare en by De vigtigste ressourcer i byerne er de mennesker, der bor i dem. Deres handlinger, indstilling og individuelle ...

Toftlund

…enhver by er noget for nogen De store byer lokker og trækker flere og flere til. Samtidig er mange mindre byer og landdistrikter under ...

Mindre stationsbyer i Esbjerg Kommune

Byerne Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Gørding og Tjæreborg er alle karakteriseret ved, at deres rolle som bosætningsbyer er stærkere end rollerne som erhvervs- eller handelsbyer. Byerne ligner ...

Vækstudfordring Odense

De fire største byer har stigende betydning for landets samlede økonomi. I Odense er væksten dog ikke på niveau med de øvrige store byer. ...

Esbjerg Tæt På

Esbjerg By er sammensat af forskellige bydele, kvarterer og nabolag, beboet af borgere med forskellige ressourcer og livsvilkår. Det ses blandt andet i forskelle ...

Bynær rekreativ natur

Den bynære rekreative natur er i princippet alt fra altankassen i etagebyggeriet, over haven i parcelhuset til byparken og sidst, men ikke mindst, det ...

By og Land i Trekantområdet

Lidt under halvdelen af befolkningen i Trekantområdet bor i byer med over 10.000 indbyggere. Lidt under hver fjerde bor i byer med mellem 2.000 ...

Byerne i Vejle Kommune

I januar 2010 havde Vejle By et indbyggertal på 50.800. Vejle vokser pænt sammenlignet med andre større byer i Region Syddanmark, og flere flytter ...

Byerne i Vejle Kommune – Bilag

Formål og undersøgelsesmetode Formålet har været at danne et overblik over byernes visuelle kvalitet og æstetiske fremtræden. Det vil sige, at arkitektur, byrum, bybilleder ...

Vejle Tæt På

Vejle By er ligesom alle andre byer sammensat af forskellige bydele, kvarterer og nabolag, beboet af borgere med forskellige ressourcer og livsvilkår. Det ses ...

De mindre byer i Syddanmark

Region Syddanmark har som led i den regionale udviklingsplan gennemført en analyse af de 29 største byer i regionen. Disse byer omfatter alle byer med ...

At bo i Region Syddanmark

BYERNES BOSÆTNINGSKVALITETER I ET REGIONALT PERSPEKTIV De større byer og deres bosætningskvaliteter spiller en særlig rolle som ramme for en meget stor del af ...