De mindre byer i Syddanmark

Region Syddanmark har som led i den regionale udviklingsplan gennemført en analyse af de 29 største byer i regionen. Disse byer omfatter alle byer med mere end 5.000 indbyggere samt enkelte øvrige kommunecentre.

Det næste lag af byer er byerne med 2-5.000 indbyggere. Der er 45 af dem, og de huser 12,2 % af regionens befolkning

En del af disse byer har været igennem eller står over for et rolleskift på grund af udefra kommende ændringer i omgivelserne. Det kan være skiftet fra kommunal centerby til lokalcenter i en større enhed eller skiftet fra erhvervs- eller handelsby til ren bosætningsby eller andre typer af rolleskift.

Nogle byer er mere sårbare end andre. Særligt sårbare er byerne i udkants-/yderområderne, men også byer, der er domineret af en enkelt – i forhold til byen – meget stor arbejdsplads, hvis eventuelle lukning derfor er forbundet med særligt markante konsekvenser for lokalsamfundet.

Formålet med analysen er at tage temperaturen på de mindre byer – at give et signalement af hvordan de mindre byers tilstand er i 2010.

Det sker gennem belysning af en række centrale parametre og indikatorer, som er nøje udvalgt ud fra dels et ønske om overskuelighed og dels et ønske om fokusering på de helt essentielle vilkår for at bo og leve i mindre byer. Analysen er suppleret med et mere subjektivt syn på de mindre byer set gennem livsstilsanalytikeren Jørn Duus’ briller.

Det er ambitionen, at analysen skal kunne udgøre et relevant grundlag for udarbejdelse af eventuelle udviklingsstrategier for byerne.

Derfor er der også i analysen medtaget et afsnit med gode råd til arbejdet med udviklingsstrategier. Hensigten er at lette arbejdet med at komme i gang med og gennemføre udviklingsstrategier – og at undgå de mange faldgruber der er på vejen til en vellykket strategi.

De gode råd er en erfaringsopsamling, der bygger på erfaringer fra mange strategiarbejder, herunder ikke mindst et pilotprojekt om udarbejdelse af en udviklingsstrategi, som Region Syddanmark har gennemført for Rødding by i samarbejde med Vejen Kommune og borgerne i Rødding.

Hvis det besluttes at udarbejde en udviklingsstrategi for en by, så bør denne analyses resultater suppleres med indsamlet viden om f.eks. social tryghed, sociale og kulturelle ressourcer, bymiljø, fysisk kvalitet i byrum, egnskarakteristiske produkter, oplevelser og karakteristika – elementer der er med til at give et mere finmasket billede af status og udviklingstendenser for den pågældende by.