Attraktive Nyborg

Borgere i Nyborg Kommune vurderer overordnet, at deres lokalområde er et attraktivt sted at bo og et trygt sted at leve. De fremhæver især den rige natur, som de er omgivet af og den høje følelse af tryghed. Der er imidlertid nuancer, hvis man ser på tværs af lokalområder og aldersgrupper, når borgerne tager stilling til attraktivitetsspørgsmålet.

Herunder præsenteres hovedkonklusioner på tværs af fem temaer, som rapporten er inddelt i. På næste side konkluderes mere specifikt på tværs af fire udvalgte lokalområder i kommunen: Nyborg by, Ullerslev, Ørbæk og de områder, som ligger uden for de tre byer, som samlet betegnes ’Øvrige Nyborg’.

Attraktivitet, tryghed og fællesskab

I Nyborg Kommune vurderer 74 pct. af borgerne, at deres lokalområde i høj grad er attraktivt, og lidt mere end halvdelen af kommunes borgere vil i høj grad anbefale andre at flytte til deres lokalområde. Generelt ser ældre mere positivt på lokalområdets attraktivitet end de unge.

Borgerne i Nyborg Kommune føler sig trygge, hvor de bor. Derimod ligger fællesskabsfølelsen lavere. Nogle borgere fremhæver, at de har oplevet konkrete forringelser i lokalområdet, bl.a. lukning af skoler, butikker og busforbindelser samt manglende vedligeholdelse af grønne områder.

Kultur- og fritidstilbud, adgang til naturområder og indkøbsmuligheder

Nyborg Kommune er rig på natur, og hele 84 pct. af kommunens borgere mener, at der i høj grad er god adgang til naturområderne. Flere peger også på, at naturen er noget af det, de er mest stolte af ved deres lokalområde.

Borgerne er generelt ikke imponeret over udbuddet af kulturtilbud i deres lokalområde – mindst af alt i Øvrige Nyborg. Kun hver fjerde borger i Nyborg Kommune er meget tilfreds med kulturtilbuddene. Fire ud af ti er i høj grad tilfreds med udbuddet af fritidsaktiviteter.

Lidt over halvdelen er i høj grad tilfredse med indkøbsmulighederne. Her viser der sig som forventeligt store forskelle mellem Nyborg by og Øvrige Nyborg. Butikslukninger igennem de seneste år har sat sine spor i kommunens mindre byer, og det er flere borgere kede af.