By og Land i Trekantområdet

Lidt under halvdelen af befolkningen i Trekantområdet bor i byer med over 10.000 indbyggere. Lidt under hver fjerde bor i byer med mellem 2.000 og 10.000 indbyggere, mens næsten hver tredje bor i enten småbyer (200- 2.000 indbyggere) eller i landområder.

Fra 2006 til 2011 er der sket en nedgang i befolkningsantallet på landet med ca. 5 procent, mens der generelt set har været en vækst i byerne. Den største befolkningsfremgang har der været i en del af byerne mellem 2.000 og 10.000 indbyggere, som ligger tæt ved Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart.

Aldersfordelingen er nogenlunde ens, hvad enten der er tale om befolkningen i en større by, i en mindre by eller i landområderne.

Alle by-og landområder har oplevet en markant vækst i ældrebefolkningen og et fald i antallet af unge i perioden 2007 til 2011. Faldet i antallet af unge er større, jo mindre byen er.

Tre fjerdedele af de, der bor i byer med over 10.000 indbyggere, har job i byer af samme størrelse. Blandt den øvrige befolkning er der også mange, der arbejder i de større byer, men også i byer/landområder, som matcher deres egen størrelse.

24 procent af den voksne befolkning i byerne med over 10.000 indbyggere har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det samme gælder for 18 procent i landområderne.