Byerne i Vejle Kommune – Bilag

Formål og undersøgelsesmetode

Formålet har været at danne et overblik over byernes visuelle kvalitet og æstetiske fremtræden. Det vil sige, at arkitektur, byrum, bybilleder og landskabssammenhænge har været fremtrædende parametre i undersøgelsen.

Undersøgelsesmetoden er udviklet og gennemført af Cowi, og er baseret på kortstudier og en summarisk besigtigelse af byerne. Kortlæsningen har taget udgangspunkt i studier af byernes udvikling ved hjælp af høje målebordsblade (1862-1899), lave målebordsblade (1928-1945) samt nyere 4-cm kort. På baggrund af den kortbaserede viden er byerne efterfølgende besigtiget med en gennemsnitlig besøgstid per by på 2-4 timer. Metoden kan bedst karakteriseres som en screening, idet den afsatte tid nødvendigvis indebærer, at ikke alle steder i byerne er besøgt, og at ikke alle besøgte steder er lige detaljeret gennemgået. Usikkerhederne ved metoden antages imidlertid at være relativt jævnt fordelt på alle byer. På de anførte betingelser forekommer undersøgelsesresultatet både sandsynligt og i det store og hele dækkende.