Byerne i Vejle Kommune

I januar 2010 havde Vejle By et indbyggertal på 50.800. Vejle vokser pænt sammenlignet med andre større byer i Region Syddanmark, og flere flytter til Vejle end fra byen. Især er der overskud af tilflyttere i alderen 18-20 år, men mange unge flytter også fra Vejle til København og Århus. Desuden er der en markant nettofraflytning til Hedensted Kommune, mens Vejle har en nettotilflytning fra store dele af Syd- og Sønderjylland.

Siden 2006 er Vejles befolkning vokset 1,8 %. Sammenlignet med de øvrige seks større byer i Region Syddanmark har kun Kolding haft en større vækst.

I perioden 2004 til 2008 havde byen 70 flere, der flyttede til Vejle end der flyttede fra byen.

Til- og fraflytning i forhold til Vejle starter primært fra 18-20 års alderen, når unge forlader hjemmet eventuelt for at tage en videregående uddannelse. Flytningen til og fra Vejle topper også i denne aldersgruppe.

Vejle har en pæn nettotilflytning af unge i 17-20 års alderen, mens der er en svag nettofraflytning af personer i alderen 20-35 år.

Mange unge ser København og Århus som attraktive byer, og mange unge flytter dertil for at studere. Det præger også Vejles flytteregnskab. Vejle har en stor nettofraflytning til især Århus og i mindre grad til det centrale København. Der er også markant flere der flytter til Hedensted Kommune fra Vejle end fra Hedensted Kommune til Vejle.

Til gengæld har Vejle et positivt flytteregnskab i forhold til mange andre steder i landet. Der sker især en betydelig nettotilflytning til Vejle fra hele det Syd – og Sønderjyske område.