Bynær rekreativ natur

Den bynære rekreative natur er i princippet alt fra altankassen i etagebyggeriet, over haven i parcelhuset til byparken og sidst, men ikke mindst, det vi normalt tillægger navnet ”natur”, nemlig skove, enge, heder, strande, moser, søer og vandløb.

Fælles for disse begreber er, at de dækker over en vigtig del af løsningen i forhold til at skabe gode og attraktive bo- og væresteder for mennesker, dyr og planter.

I disse tider er der et stort fokus fra både forskere, beslutningstagere og planlæggere på at forbedre og udforske sammenspillet mellem det urbane miljø, mennesket og det grønne, herunder at udvikle nye bynære rekreative naturområder.

Vi tillægger den grønne ressource stor værdi i kraft af de sociale, rekreative og æstetiske kvaliteter, som de grønne områder tilføjer bylivet. Samtidig spiller den grønne ressource en væsentlig rolle i forhold til branding, højere huspriser, som buffer mod klimaændringer og oversvømmelser, til sikring af rent drikkevand, som fysisk og psykisk sundhedsfremmer mv.