Byregioner giver flere vindere

Nogle syddanske byer taber arbejdspladser. Andre vinder job. Altså er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem fremgang i antallet af arbejdspladser og befolkningsvækst.

Odense og Vejle kommuner tabte fra 2011-2013 begge over én pct. af sine fuldtidsjob, men øgede i samme periode antallet af indbyggere med henholdsvis 4,2 og 3,5 pct. Og ser man på befolkningsudviklingen internt i kommunerne, er der også store udsving. I Vejle Kommune taber nogle byer og bysamfund indbyggere, mens fx Børkop er vokset med 44 pct. over de seneste ti år. En del af forklaringen på Børkops fremgang handler om kommunalplaner og udstykning af nye parceller i byen 13 km fra Vejles centrum.

Generelt kan man konkludere, at der skabes flest arbejdspladser i og omkring de største byer, men at oplandet i høj grad er med til at levere de medarbejdere, der leverer væksten i virksomhederne. Byregionerne er altså både en fordel for centerbyen og for de omkringliggende bosætningsbyer.

Indvandring og fødselsoverskud
Indvandring står bag en stor del af befolkningstilvæksten i Danmark, og den giver plus på befolkningskontoen i stort set samtlige af landets kommuner. Så selv om antallet af fødsler i nogle byer er for lavt til at opretholde et stabilt befolkningstal, sikrer indvandringen imod affolkning.

Uden indvandring ville den danske befolkning slet og ret skrumpe, fordi der fødes få børn. Selv i nogle af de større byer ville der være underskud på befolkningskontoen uden tilgangen af borgere udenfor landets grænser.

Byerne breder sig
Stigningen i pendling ud og ind af de syddanske byer over de seneste ti år: