De mindre byer i Varde Kommune

En by er ikke bare en by

De vigtigste ressourcer i byerne er de mennesker, der bor i dem. Deres handlinger, indstilling og individuelle ressourcer har stor indflydelse på byernes udvikling. At spørge dem, der bor i byen om, hvordan de vurderer deres liv og omgivelser, giver en indikation af udviklingspotentialet i byen: Hvordan har de det, får de brugt deres ressourcer, og hvad synes de om deres lokalområde.

Byernes udvikling og udfordring

Indbyggertallet falder svagt i Varde Kommune, men der er stor forskel på udviklingen internt i kommunen. Nogle byer klarer sig godt, mens andre oplever at være i en kritisk fase med faldende befolkningstal. Det er derfor tid til at handle, hvis man vil understøtte den igangværende udvikling i nogle byer og bremse den negative tendens i andre.

At kende byerne og dem, der bor i dem, er centralt for ambitionen om at lave holdbare udviklingsstrategier for de mindre byer.

Hvordan går det i byerne?

De, der bor i Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Ansager, Alslev, Outrup og Varde, har svaret på spørgsmål om sundhed, tryghed, relationer, selvrealisering og omgivelser.

Formålet med analysen er at blive klogere på styrker og udfordringer i de ni byer. Hvis de der bor i byen har det godt og vurderer, at deres lokalområde er attraktivt, så er sandsynligheden for, at de vil bidrage til en positiv udvikling større.

Er der forskel på byerne?

En by er ikke bare en by! Denne analyse viser, at der er forskel på at bo i Ølgod og Outrup. Indbyggerne i Tistrup vurderer fx deres helbred markant bedre, end man gør i Nørre Nebel. Omvendt er borgerne i Nørre Nebel mere tilfredse med relationerne i nærområdet end tilfældet er i Oksbøl.

Forskellene er interessante, fordi det giver en indikation af byernes styrker, svagheder og ikke mindst potentialer for udvikling.