Esbjerg Tæt På

Esbjerg By er sammensat af forskellige bydele, kvarterer og nabolag, beboet af borgere med forskellige ressourcer og livsvilkår. Det ses blandt andet i forskelle i indkomst- og uddannelsesniveau, i alderssammensætningen og i størrelsen af husstandene. Desuden vokser befolkningstallet mere i nogen bydele mere end andre.

Befolkningstallet vokser især i flere af de ydre dele af Esbjerg, men også i dele af midtbyen.

Der er en større koncentration af højtuddannede i byområder tæt ved vandet, men også i et bånd, der strækker sig fra Midtbyen til Gjesing.

Personer med erhvervsfaglig uddannelse eller kort videregående uddannelse bosætter sig typisk i en bred ring rundt om midtbyen, fra Tjæreborg i sydøst til Hjerting i nordvest.

Gennemsnitsalderen er lavest i midtbyen og i de ydre dele af Esbjerg, mens den er højest i den vestlige del af midtbyen og op langs kysten nordvest for midtbyen.

Husstandsstørrelserne er typisk små i midtbyen, hvor mange unge og ældre bor, mens de i store træk øges, jo længere væk man kommer fra midtbyen.

Hvad angår husstandsindkomsten er der ikke noget entydigt geografisk mønster. Husstande med både høje og lave indkomster findes spredt i mange bydele og byområder i Esbjerg.