Hellere bilen end flyttebilen

Den geografiske mobilitet i Danmark er væsentligt lavere end i udlandet, hvor man er langt mere villig til at flytte efter jobbet.

– Vi pendler hellere, end vi flytter. Og det er naturligvis et problem for virksomhederne, hvis nogle medarbejdere har to timers transport i begge ender, som man er nødt til at tage hensyn til. Den manglende mobilitet er ved at blive et problem, siger Ove Kaj Pedersen, professor i afdelingen for Business and Politics ved Copenhagen Business School, CBS.

Samtidig gør den lave udveksling af borgere mellem byer og kommuner ifølge professoren, at det er sværere at ændre på det sociale landskab og ultimativt at skabe et godt liv, vækst og udvikling i hele landet.

– Mange steder er der en høj alderssammensætning, og ikke mange virksomheder vil placere sig et sted, hvor den tilgængelige arbejdskraft er 60 år i gennemsnit. Virksomhederne slår sig typisk ned i nærheden af byregionerne, hvor der er kvalificeret arbejdskraft, en yngre arbejdsstyrke og uddannelsesmuligheder, påpeger han.

Byregionerne har samtidig ændret det danske landkort og gjort nogle byer til arbejdsplads- og centerbyer, mens andre udfylder rollen som bosætningsbyer ifølge professoren.

Virksomhederne placerer sig i nærheden af byregionerne
– Kommuner og regioner er blevet irrelevante størrelser for virksomhederne. De kigger på de naturligt eksisterende sammenhænge mellem byer med arbejdspladser, kultur og uddannelse og så omegnsbyerne, hvor arbejdsstyrken bor.

Virksomhederne tænker altså strategisk i forhold til at kunne få den bedste nuværende og fremtidige arbejdskraft, og det er i høj grad i nærheden af byregionerne, at begge dele findes. Der er dog også virksomheder, der vælger at placere sig uden for centerbyerne.

– Hvis man fx er en teknologi-intens virksomhed eller produktionsvirksomhed, vil det være mest oplagt at placere sig tæt ved eller i centerbyerne.

Omvendt vil detailvarebutikker typisk slå sig ned i bosætningskommunerne, hvor arbejdskraften bor, siger Ove Kaj Pedersen.