Her vil jeg bygge, bo og blive

Nye tal punkterer myten om, at borgere i titusindvis rykker mod de største danske byer.

Landdistrikterne affolkes, og borgerne valfarter til de store byer. Det scenarie er efterhånden blevet malet så mange gange i offentligheden, at det fremstår som et urørligt billede af virkeligheden. Problemet er bare, at maleriet er et snydebillede. Faktum er, at nettoudvekslingen af borgere mellem kommunerne herhjemme er meget lille, og at en stor del af befolkningstilvæksten i byerne kommer fra indvandring af arbejdskraft og fra fødselsoverskud. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

– Ofte kan man læse historier med overskrifter som “Folk strømmer til byerne” eller “Hver tredje vil flytte fra udkanten.” Begge dele er noget vrøvl. Historierne baserer sig nemlig alene på overordnede tal for befolkningsudviklingen, siger Rune Stig Mortensen, afdelingschef i Strategi & Analyse i Region Syddanmark, og uddyber:

– Det er ikke flytninger mellem kommunerne, der er den afgørende årsag til, at befolkningen stiger i byerne og falder på landet. Samlet set består byernes befolkningsvækst primært af et stort fødselsoverskud og en stor nettoindvandring. Omvendt har landdistrikterne et voksende fødselsunderskud, selv om der også her er nettoindvandring.

København var den by, der øgede sit indbyggertal mest i 2014 med 13.457 nye borgere
Det svarer til indholdet af en stopfyldt bybus hver eneste hverdag året rundt. Det interessante er, at næsten lige så mange tog bussen ud af byen.

40 pct. af befolkningstilvæksten i København kommer fra fødselsoverskud, 56 pct. fra indvandring og seks pct. fra nettotilflytning fra andre danske kommuner. Faktisk havde Aalborg den største nettotilgang af borgere fra andre kommuner i 2014 på 837.

– Flytninger mellem kommuner rører derimod rundt i gryden med aldersfordeling. Unge flytter til byen og får børn. Altså bliver der et plus på kontoen. I landdistrikterne dør der kort sagt flere, end der fødes. Nogle tager imidlertid familien med ud af byen igen, og derfor er der tæt på balance i de mellemkommunale flytninger. Væksten i befolkningstallet er klart størst i de bysamfund og kommuner, der er en del af de såkaldte byregioner. Byregionerne udgøres af de større byer med omkringliggende opland, hvor sidstnævnte leverer den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne i byerne. I Region Syddanmark er byregionerne centreret omkring Esbjerg, Odense, Trekantområdet og Sønderjylland.

– Byregionerne er vigtige trækkræfter for væksten, men de er ikke optaget af de områder, der ligger uden for deres magnetfelt, og som de ikke kan trække ressourcer fra. Men centrene kan ikke klare det alene. Vi skal som samfund have alle ressourcer i landet i spil, hvis vi skal gøre Danmark til et rigere land og et bedre sted at bo, leve og udfolde sig, siger Rune Stig Mortensen.

– Derfor har regionerne med de regionale vækst- og udviklingsstrategier en særlig opgave med også at se ud over byernes horisont. Vi skal inddrage yderområderne som en ressource i stedet for at lade dem ligge og sygne hen.