Jyllandskorridoren – Hverdagsmobilitet

Når der tales om borgernes daglige mobilitet, er blikket ofte rettet mod pendling til arbejde. Imidlertid er fritidsturene klart i overtal i hverdagen i Business Region Aarhus, og borgerne køber ind, lige så ofte som de transporterer sig til arbejde eller uddannelse.

Når borgerne i Business Region Aarhus foretager sig noget til hverdag, er det 50 pct. af gangene med fritid som formål. Det kan være besøg hos venner eller familie, sportsaktivitet, en tur på biblioteket eller til lægen. Den anden halvdel af turene deles næsten ligeligt mellem indkøb og transport til arbejde eller uddannelse.

Fritids- og indkøbsaktiviteternes store betydning viser, at det er lige så vigtigt med et godt udbud af daglige faciliteter som adgang til arbejdspladser, når det gælder om at fastholde og tiltrække borgere. Særligt indkøbsturene, men også fritidsturene er mere lokalt orienterede end pendlingen til arbejde, og langt de fleste af turene har destination i den kommune, hvor borgeren bor.

Men trods alt ender 13 pct. af indbyggernes fritidsture og 8 pct. af indkøbsturene i en anden kommune i Business Region Aarhus. Fritids-tilbud og indkøbsmuligheder i én kommune kan dermed også være til gavn for borgere i en anden kommune, og er således med til at binde kommunerne sammen i byregionen.