Mindre stationsbyer i Esbjerg Kommune

Byerne Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Gørding og Tjæreborg er alle karakteriseret ved, at deres rolle som bosætningsbyer er stærkere end rollerne som erhvervs- eller handelsbyer.

Byerne ligner på flere måder hinanden, men ved at se nærmere på udviklingen i antal indbyggere, indbyggernes alder, uddannelsesniveau, indkomst mv., kan der tegnes profiler af hver enkelt by, der både viser aktuelle forskelle og indikerer foskellige udviklingsvilkår og —potentialer.

I 2013 bor der samlet 6.578 i de fire byer. Det er 84 flere end i 2008, hvilket svarer til en stigning på 1,3 procent. Udviklingen i byerne varierer imidlertid en del.

Indbyggertallet i Gørding og Gredstedbro har de seneste fem år været svagt faldende. I Egebæk-Hviding er befolkningstallet næsten helt konstant, mens befolkningstallet i Tjæreborg er steget med 4,7 procent siden 2008.

Tjæreborgs centrale beliggenhed i forhold til Esbjerg og tiltagende rolle som integreret forstad skinnner her tydeligt igennem.

Mindre effekt for befolkningsudviklingen har det tilsyneladende for Gørding, at byens beliggenhed centralt i Sydjylland sikrer let adgang til arbejdspladser både i Sydvestjylland og i Trekantområdet.