Jyllandskorridoren – pendlingsanalyse

Business Region Aarhus er en af Danmarks stærke byregioner. Den tegner sig for en sjettedel af alle danske arbejdspladser og alle beskæftigede i landet, og dermed spiller Business Region Aarhus i sig selv en betydelig rolle i udviklingen af Vestdanmark – både hvad angår vækst og bosætning.

Der er en markant intern pendling mellem kommunerne i byregionen. 108.000 eller 24 pct. af alle arbejdspladser i Business Region Aarhus besættes af borgere fra andre kommuner i byregionen end den kommune arbejdspladsen befinder sig i. Det giver et billede af en høj sammenhængskraft i Business Region Aarhus. Samtidig bliver der generelt færre beskæftigede borgere i Business Region Aarhus, der både bor og arbejder i den samme kommune.

Business Region Aarhus er ikke nogen ø. Arbejdspladserne i byregionen er afhængig af arbejdskraft udefra. Hver dag modtager byregionens arbejdspladser over 36.000 pendlere fra andre steder i landet, hvilket svarer til indbyggertallet i en by på størrelse med Holstebro. Tilsvarende krydser mere end 47.000 borgere byregionsgrænsen for at arbejde uden for byregionen. Det svarer til, at en by næsten på Hernings størrelse hver dag bliver tømt for indbyggere.

Business Region Aarhus deler på den måde 83.000 borgere med det øvrige Danmark og da omfanget af pendlingen både til og fra byregionen vokser, bliver Business Region Aarhus stadig større grad integreret med det øvrige Vestdanmark.