Relationer til Fyn og de fynske øer

Unge, der forlader Fyn eller de fynske øer, ender med en længere uddannelse end de, der bliver. Mens kun en tredjedel vender tilbage, bosætter totredjedele af fraflytterne sig permanent udenfor Fyn. Publikationen undersøger tilbageflytternes og fraflytternes relation til Fyn 15-20 år efter grundskolen. Er det muligt at få flere til at vende tilbage?

Rigtig mange unge fra de fynske kommuner flytter enten for at få uddannelse i de større byer eller for, efter endt uddannelse, at få job, nye udfordringer og oplevelser.

Af den årgang, der forlod grundskolen i 1993-99, er der kun er kommet én ny tilflytter for hver to fraflyttere på Fyn og de fynske øer (fremover: Fyn). Omend nye tilflyttere er forholdsvis veluddannede, kompenserer de ikke tilstrækkeligt for tabet af fraflyttere.

Samlet set betyder det, at selvom de unge fra Fyn bliver mindst ligeså godt uddannede som andre unge, så er det i højere grad uden for Fyn, at uddannelserne bliver brugt.

Fastholdelse og tiltrækning af de uddannede er nødvendig for vækst, liv og aktivitet. Hvad er det som tiltrækker tilbageflytterne? Og hvad holder fraflytterne fra at vende tilbage?

Nære relationer og jobmuligheder er afgørende

Nære relationer er centrale for både tilbageflyttere og fraflyttere. Selvom respondenterne vurderer, at de vil få bedre og billigere boligforhold på Fyn, er det ikke det, der trækker. Derimod er det familie, venner og job – i nævnte rækkefølge. Det er de færreste, der flytter tilbage til Fyn, uden at relationerne til området har været et afgørende element.

Fraflyttere, som har afskrevet Fyn som en mulighed, har ofte slået rod i partnerens hjemegn og har fået børn. Det er især forældre med børn i skolealderen, som er mindst indstillede på at flytte tilbage.