Relationer til Sønderjylland

Viden til vækst og til handling

Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier udarbejder Region Syddanmark analyser, der følger udviklingen og påpeger potentialer i den enkelte kommune og i Syddanmark som helhed. Dermed skabes et faktabaseret grundlag for, at designe og iværksætte initiativer, der skaber øget bosætning, investeringer og erhvervsudvikling.

Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark og kommunerne i Sønderjylland indgået en udviklingsaftale. Denne rapport indgår i udviklingsaftalen.

Rapporten indeholder en relations- og flytteanalyse for Sønderjylland, der kan være med til at danne basis for bosætningsstrategier i den enkelte kommune eller i et større byregionalt samarbejde.

Visionen for en fælles indsats om fælles udfordringer er forankret både i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og i planstrategierne for Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner.

I rapporten undersøges om nogen af de mange veluddannede unge fra Sønderjylland, der nu bruger deres kompetencer og bidrager til vækst og udvikling andre steder i landet, ser Sønderjylland som et muligt sted for en fremtidig bopæl.

Analyserne er baseret på interview af 1.205 personer, der forlod grundskolen i Sønderjylland i årene 1994 til 2000, og om siden er fraflyttet Sønderjylland eller vendt tilbage. ermed undersøger rapporten hvilke forhold der påvirker fraflytternes og tilbageflytternes flyttemønstre.

Interviewundersøgelsen og indsamlingen af data er gennemført af Danmark Statistik, mens analyse af de indsamlede data og udarbejdelse af rapporten er udført af Region Syddanmark.