Relationer til Sydvestjylland

Hjerneflugten er en realitet. Unge, der forlader Sydvestjylland, ender med en længere uddannelse end de, der bliver. Hvordan er de veluddannede fraflytteres relation til Sydvestjylland 15- 20 år efter grundskolen? Er det muligt at få flere til at vende tilbage?

Rigtig mange unge fra de syddanske kommuner flytter enten for at få uddannelse i de større byer eller for efter endt uddannelse at få job, nye udfordringer og oplevelser.

Nogle vender tilbage efter endt uddannelse eller senere, men langt de fleste, der er flyttet, vender ikke tilbage. Samlet set betyder det, at selvom de unge fra Sydvestjylland bliver mindst ligeså godt uddannede som andre unge, så er det i højere grad uden for området, at uddannelserne bliver brugt.

Tilbageflytning skyldes familie, job og kærlighed

Det er tilknytningen til Sydvestjylland, arbejde og relationer til venner og familie, der får de fleste til at flytte tilbage til Sydvestjylland. Halvdelen af tilbageflytterne nævner også muligheden for en billig eller større bolig, som en årsag, men det er relationerne, der er de vigtigste årsager til at flytte tilbage til Sydvestjylland.

Tilbageflytternes motivation afspejles også i deres positive opfattelse af Sydvestjylland. Mere end ni ud af 10 mener, at Sydvestjylland i høj grad eller i nogen grad er kendetegnet ved at være trygt og godt for børn og kendetegnet ved det gode liv.

Fravalgt på trods af positive kvaliteter

Et meget stort flertal af de fraflyttere, som ikke senere er vendt tilbage til området har stadig stærke relationer til Sydvestjylland. Næsten alle har familie, der bor i Sydvestjylland, og knap ni ud af 10 har gode minder eller en stærk tilknytning til området.