Vækstudfordring Odense

De fire største byer har stigende betydning for landets samlede økonomi. I Odense er væksten dog ikke på niveau med de øvrige store byer. Årsagen er en trængt privat sektor med faldende beskæftigelse, specialisering i brancher med lav produktivitet og lav brancheproduktivitet.

BYERNE TRÆKKER VÆKSTEN

De økonomiske vækstrater har gennem mere end 10 år været beskedne i Danmark. I årene op til årtusindskiftet lå den årlige vækst mellem 2 og 4 procent. Siden har væksten været mere beskeden — næsten konstant under 2 procent og med betydelig negativ vækst i kriseårene 2008 og 2009.

I landets største byer er vækstraterne generelt ikke helt så sløje. Den økonomiske aktivitet koncentreres i stigende grad om byerne og tempoet er her et andet end i store dele af resten af landet. Sådan er det også i Odense.

I Odense er beskæftigelsen ikke faldet så meget siden krisens start i sidste halvdel af 2008, som den er i Syddanmark eller i hele landet. Det samme gælder den økonomiske udvikling, der set over en årrække ligger lidt over landsgennemsnittet.

Men i en sammenligning med de øvrige store byer — København, Aalborg og Aarhus — vidner udviklingen om en by i modvind.