Vejle Tæt På

Vejle By er ligesom alle andre byer sammensat af forskellige bydele, kvarterer og nabolag, beboet af borgere med forskellige ressourcer og livsvilkår. Det ses blandt andet i forskelle i indkomst- og uddannelsesniveau. Det er almindelig kendt, men ved brug af meget detaljerede geografiske analyser, kan vi nu dokumentere forskellene, sætte tal på og vise dem på kort.

  • Ejerboligerne står for to tredjedele af den samlede husstandsindkomst
  • Bredballe (den sydlige del) tegner sig for 2 pct. af Vejles husstande, men for 6 pct. af indkomsten
  • I dele af Bredballe og Mølholm har mere en 50 pct. en lang eller en mellemlang videregående uddannelse
  • I Finlandsparken, i Løget By og i dele af den vestlige midtby har over halvdelen ingen erhvervskompetencegivende uddannelse

Publikationen viser i en detaljeringsgrad på 100x100m, hvordan uddannelsesniveauet og indkomstniveauet er fordelt i Vejle By. Desuden vises, hvordan indkomsten er fordelt mellem ejer og lejerboliger og hvor stor indkomsten er i udvalgte bydele i Vejle.

”Vejle – Tæt på” bygger videre på byanalyserne for Syddanmark og Den Regionale Udviklingsplan 2012-15 fortsætter vidensopbygningen om vores byer.