Vi pendler os til vækst

Pendlingen til og fra de større byer i Syddanmark vokser markant i disse år. Det er positivt, for mobilitet i samfundet er forudsætningen for udvikling og vækst.

Vi pendler til arbejde, indkøb, fodbold, koncerter, udstillinger, vandreture, naturoplevelser. Og det sker i stadig højere grad på kryds og tværs af kommunegrænser og administrative skel.

– Den øgede pendling er rigtig positiv, for mobilitet er forudsætningen for udvikling og vækst, siger Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, og slår samtidig fast, at det er vigtigt at forstå disse nye pendlingsmønstre i et større perspektiv.

– De store og omkringliggende mindre byer bliver stadigt mere afhængige af hinanden og kommer til at udgøre såkaldte byregioner. Derfor kan vi ikke kun tage udgangspunkt i kommunegrænser og administrative skel, når vi udarbejder vækst- og udviklingsstrategier. Man bliver nødt til at tage udgangspunkt i den måde, borgerne og arbejdskraften bevæger sig på, hvad enten man er kommune, erhvervsvirksomhed eller region.

Byer låner størrelse
Et godt redskab til dette er en ny analyse, ”Byer i bevægelse”, som Region Syddanmark har udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Af analysen fremgår det bl.a., at de større regionale byer både vokser og ”låner størrelse” fra et stadigt større opland og i høj grad er med til at trække væksten.

– Med en regional vækst- og udviklingsstrategi kan regionen understøtte byregionerne, som de lokomotiver de er for den regionale udvikling. Samtidig skal vi som region have blik for, at alle vogne er koblet på, når vækst-toget kører. For det er vigtigt at sikre, at alle ressourcer kommer i spil, også i de områder som ligger langt fra de større byer og deres nære opland.

Udgangspunkt i styrker
Stephanie Lose forklarer, at udviklingsstrategierne tager udgangspunkt i de styrker, som kommunerne selv identificerer.

– Vi kan bruge den viden, vi har fra andre dele af regionen, når vi arbejder med de forskellige byregioner. Og vores lag af initiativer ligger uden på det lag, som kommunerne selv arbejder med, så vi får en frugtbar vækst-synergi.

– Endelig er en byregion ikke en statisk men dynamisk størrelse og retter sig derhen, hvor det giver mening i forhold til konkrete samarbejder, slår Stephanie Lose fast.