De succesfulde byregioner

Udnyttet optimalt kan byregionerne fremme det gode liv for samtlige borgere fra centrum til den yderste periferi af byregionen. Vækst, arbejdspladser, konkurrenceevne og livskvalitet er alle nøgleord for byregionerne. At arbejde succesfuldt med byregioner forudsætter evne til at overskue helheden og til at kunne se og udnytte alle ressourcer på tværs af sektorer som erhverv, uddannelse, kultur og bosætning mv. Et helhedsblik, der også indebærer evne og vilje til at tænke hele landet med i udviklingsstrategierne.