Hvor er vi på vej hen?

Planlæg fremtidens regionale byer

Verden står aldrig stille. Byer, byregioner og landdistrikter i Danmark er under konstant forandring, og den dynamiske udvikling betyder, at nogle områder vokser, mens andre bliver mindre. Viden om, hvorfor nogle områder bliver rigere og får tilgang af butikker og services, mens andre oplever tilbagegang og butikslukninger og langt til nærmeste myndighed, kan bruges strategisk i forhold til fremtidens byplanlægning og udvikling af både byer og landdistrikter.

Functional city-regions – byregioner i Norden

I et nordisk forskningsprojekt sætter NORDREGIO og Region Syddanmark spot på attraktivitet og tilgængelighed i udvalgte nordiske regioner. De øvrige regioner er Tampere, Stockholm og Trondhjem. Forskningsprojektet kobler forskellige faktorer som indkomst med uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet med infrastruktur og lokalområdets attraktivitet. Fx kan man af kortet se, hvor husholdningernes indkomst er steget mest (de grønne områder).

Projektet samler en unik viden om udviklingen i forskellige regioner, som kan bruges strategisk af såvel kommuner som regioner i forhold til fremtidig planlægning og udvikling af byer og erhvervsliv.